Utvikling

Som ledd i en videre utvikling av bedriften planlegges nå også investering i anlegg for å kunne tilby tørka og graderte korninger, spesielt til støperi- og ildfaste formål. For bedre markedstilpasning og design-underlag for bygging av et slikt anlegg planlegges i første omgang leieproduksjon hos eksisterende bedrifter med tilsvarende teknologi og kunnskap.

I løpet av 1-2 år er det imidlertid planen at slike produkt skal kunne tilbys direkte fra anlegget i Steinsvik.