Historikk

Steinsvik Olivin AS ble stiftet i 1995 med formål å utvinne olivin fra en forekomst i Vassbakkedalen i Volda kommune, Møre & Romsdal. Vassbakkedalen ligger i enden av Dalsfjorden på grensa mellom Sunnmøre og Nordfjord, i samme region og geologiske provins som inneholder de største og beste forekomster av olivin i Norge, som Åheim og Bryggja.


I perioden fra 1995 til 2003 ble det gjennomført en rekke undersøkelser og utredninger med tanke på kommersiell utnyttelse av denne forekomsten. Da var alle nødvendige avtaler med grunneiere, reguleringplaner og driftskonsesjon på plass.

I 2003 ble det besluttet å starte utbygging med etablering av infrastruktur og tekniske anlegg for produksjon. Anleggsarbeidene startet på vårparten 2004 og gruvedriften i Raudehamaren i oktober samme år. Knuseverket kom i gang i januar 2005, og i mars ble første skipning fra anlegget gjennomført.

Første tiden foregikk uttaket av olivin fra gruve under jord, og det ble drevet ca 250m tunnel og sprengt ut 50 - 60.000 tonn olivin. I 2005 ble det gjennomført reguleringsendring som også gav muligheter for uttak av olivin i dagbrudd, og siden 2006 foregår driften i dagen med grovknusing i bruddet og videre prosess ved anlegget på Treneset.