Kvalitet og kontroll

All tilbakemelding fra våre kunder så langt tyder på tilfredsstillende kvalitet på leverte produkt.

Produktkontrollen starter i bruddet med prøvetaking av borehull og videre prøvetaking og analyser av alle ledd i prosessen fram til og med ombord-lasting til skip. Analyser omfatter kjemisk sammensetting, korning og fuktkontroll m.v. og alle analyser utføres i samarbeid med laboratoriet til Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) i Trondheim.