Drift

Som tidligere nevnt ble driften startet i 2004 som underjordsdrift. Senere er dette utviklet til dagbrudd, og de seneste 2-3 år er det etablert dagbrudd i Raudehamaren. Terrenget gjør dette til en utfordring og krever stor grad av forsiktighet og planlegging fra operatørenes side for at det skal kunne foregå i trygge former.

Bruddet strekker seg fra kote 100 moh (tunnelinnslag) til ca. kote 275 moh. På nivå 130 moh er det etablert et lager/knuseplatå hvor utsprengte masser samles og blir grovknust med flyttbar belteknuser. Knuste masser lastes med hjullaster (Volvo 330) til dumper eller lastebil for transport til prosess-anlegget ved Treneset. Transportlengden er ca 3,2 km og foregår på privat anleggsvei. Nyttelast for de kjøretøy som brukes, er 35 - 40 t.

Prosess-anlegget på Treneset består av mellomlager med tunnelmater, forsikt, sekundærknuser (Symons 3') , hovedsikt (Lokomo 3000), tertiærknuser (Barmac impact crusher) og transportører som tar all masse ned til en sandfraksjon på 0 - 4mm. Denne går videre til lagerområdet foran lasteanlegget.

Lasteanlegget for skip kan ta båter inntil 35.000 - 40.000 tdw. Største båt som er lastet hittil er på 25.000 tdw. Kaia har dybde ved fronten på 11 m og høyden under fullt utstrakt lastebom er 17 m. Den teleskopiske lastebommen kan skyves 16 m utenfor kaifronten.

Lasting av skip foregår fra båndtransportør som delvis går i rørtunnel under selve lagerområdet, og mates gjennom 2 lastelommer. Den ene er plassert under lagerdungen med automatisk fallmating, den andre fylles med hjullaster. Lastekapasitet er 1200 - 1500 tonn pr. time.