Utvinning og foredling av olivin

Steinsvik Olivin ble stiftet i 1995 for å drive utvinning og foredling av bergarten olivin.


I tidsrommet fra selskapet ble startet, og fram til i dag, er det blitt gjennomført en rekke undersøkelser og utredninger for å vurdere mulighetene for en kommersiell utnyttelse av forekomsten.


Driften startet i 2004, først som underjordsdrift og senere uttak fra dagbrudd.


Forekomsten i Vassbakkedalen inneholder olivin av god kvalitet, og undersøkelser har påvist mengder som tillater større uttak i flere ti-år fremover.


Bedriften er lokalt eiet og drives av lokale entreprenører som også er medeiere i virksomheten.